ОБУЧЕНИЕ ПО ВЪВЕДЕНИЕ В АРТ-ТЕРАПИЯ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

На 08-09.02.2011г. в Ресурсен център-Стара Загора ще се проведе въвеждащо обучение по Арт-терапия за деца и ученици със специални образователни потребности. Обучител ще бъде г-н Красимир Иванов от Българска асоциация по арт-терапия- София
В обучението ще участват ресурсни учители и психолози от цялата област Стара Загора.

Темите на въвеждащо обучение включват:

-Групова работа с деца;

-Ролята на професионалистите при подготовката на занимателните дейности за деца;

-Арт-терапевтични методи за развиване на социални умения;

-Работа по реални казуси от практиката на ресурсните учители;

В резултат на това обучение, Ресурсен център-Стара Загора предвижда започването на група по арт-терапия в Ресурсен център-Стара Загора за ученици на интегрирано обучение.