Стара Загора п.к 6000
ул. "Ген.Столетов" N 183 /в сградата на ПГМТТ "Г.Й.Вапцаров/
тел/факс: 042/264188
 
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката за изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование в област Стара Загора.

Какво ново ?

Въвеждаме приобщаващото образование

Валентин Калчев, ресурсен учител: Обществото трябва да промени нагласите си, за да има приобщаващо образование за децата със специфични...

НА ОТКРИТО 2016

Ресурсен център Стара Загора организира традиционния спортен празник „На открито“